روانشناسی خانواده

خانواده یک واحد زیستی است که بر اساس زندگی مشترک و روابط زناشویی شکل می گیرد. امروزه خانواده های زیادی در جامعه وجود دارند که دچار بحران های زیادی شده و اختلافات زیادی را تجربه می کنند. این موضوع، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است.

این که شما در خانواده ای زندگی می کنید که دچار بحران های فراوانی است موجب ایجاد به همه ی اعضا به ویژه فرزندان آن خانواده است. بنابراین رسیدگی به مشکلی هر چند کوچک در خانواده بسیار مهم است.

روان شناسی خانواده با استفاده از تحقیقات سایر حوزه‌های روان شناسی و همچنین تحقیقات مربوط به خانواده به بررسی موانع و مشکلات مربوط به خانواده از قبیل مشکلات ازدواج و دوران نامزدی ، اختلافات زناشویی و علل آن ، شیوه تعامل و روابط زناشویی و همچنین شیوه تعامل با فرزندان و … می‌پردازد تا برای بهبود روابط خانوادگی و پیشبرد بهداشت روانی خانواده راهکارهای عملی ارائه دهد.

اهمیت روانشناسی یا روانشناختی در خانواده

در درجه ی اول شما باید بدانید خانواده چیست و هر یک از اعضا چه وظایفی در این چارچوب به عهده دارند. خانواده مهم ترین چارچوب در شکل گیری رفتار های فرد است. یعنی دو فردی که در خانواده های متفاوت از نظر میزان محبت، تنبیه ها، تشویق ها، مذهب، آداب و رسوم، محیط زندگی و…. بزرگ شده اند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و از نظر رفتاری و عملکرد به هیچ وجه شبیه یکدیگر نخواهند بود. از این رو باید توجه نمود که در خانواده چگونه باید رفتار کرد.

دلیل اهمیت روانشناسی خانواده این است که افراد با یکدیگر نسبت نزدیک و ارتباط مستقیم دارند و از این رو بر روی احساسات و عواطف هم تاثیر می گذارند. تاثیر خانواده به این صورت می باشد که کارها و مشکلات هر عضو خانواده بر دیگر اعضا تاثیر مستقیم دارد و به همین دلیل روانشناسی خانواده اهمیت پیدا می کند.

روان شناسی خانواده با استفاده از تحقیقات سایر حوزه‌های روان شناسی و همچنین تحقیقات مربوط به خانواده به بررسی موانع و مشکلات مربوط به خانواده از قبیل مشکلات ازدواج و دوران نامزدی ، اختلافات زناشویی و علل آن ، شیوه تعامل و روابط زناشویی و همچنین شیوه تعامل با فرزندان و … می‌پردازد تا برای بهبود روابط خانوادگی و پیشبرد بهداشت روانی خانواده راهکارهای عملی ارائه دهد.

تفاوت‌های زمانی

خانواده یک نهاد ایستا نیست، بلکه پویا است. تعریف و نگرشی که به خانواده درحال حاضر وجود دارد با نگرشهای نیم قرن پیش تفاوت زیادی دارد و مطمئنا در طول سال‌های آینده نیز دچار تحول خواهد شد. بنابراین تعمیم نتایج مطالعات دیروز به خانواده‌های امروزی و تعمیم نتایج امروز به فردا کاری اشتباه است و به برداشتی نادرست از وضعیت خانواده و در نتیجه برنامه‌ریزی غلط منجر می‌شود. این مطالعات باید همراه با تحول خانواده‌ها در طول زمان ، متحول شوند تا نتایجی کار آمد و قابل استناد ارائه دهند.

روان شناسی خانواده با استفاده از تحقیقات سایر حوزه‌های روان شناسی و همچنین تحقیقات مربوط به خانواده به بررسی موانع و مشکلات مربوط به خانواده از قبیل مشکلات ازدواج و دوران نامزدی ، اختلافات زناشویی و علل آن ، شیوه تعامل و روابط زناشویی و همچنین شیوه تعامل با فرزندان و … می‌پردازد تا برای بهبود روابط خانوادگی و پیشبرد بهداشت روانی خانواده راهکارهای عملی ارائه دهد.

فهرست
طراحی سایت